;

MAHMUD HAN II ÇEŞMESİ (H1245- M1829)

Beylerbeyi sarayı’nı arkasında, saray baçesinin duvarı önünde yapılmış olan bu çeşme mermerdendir. Ayna taşının etraı kabartma motiflerle süslü bir kornişle çerçevelenmiştir. İki kalın sütunun başlıkları üzerinden geçen iki korniş arasında kabartma dört motif, bunların üzerinde ise yine kabartma iki motif arasında kitabe yer almaktadır. Tekne toprak altında kalmış suyu akmaz olmuştur.

 

Yesârîzade Mustafa İzzet Efendi’nin talik hat ile yazdığı kitabe Hilmi Hasan Efendi’ye aittir ve şöyledir:

“ Âb-I rû-yi Saltanat Hakan-ı Mahmud-üş şiyem”

“ Yapdı bu ner çeşme-I zemzem-nihâd-I atharı”

“ Besmeleyle nûş iden âb-I şifâ-bahşâsını”

“ Ömrü oldukça olur enva-I iletden berî”

“ Hilmiyâ târîhini cevherle tahrir eyledim”.

“ Hân Mahmud eyledi icrâ bu ayn-I kevseri”

    (1245)