;

MAHMUD HAN (II ) ÇEŞMESİ ( H.1253- M.1837)

Boyacıköy’de Hekim Ata Caddesi ile Safsaf sokağı kavşağı ( Eşkinci sokak köşesi) civarında bulunan bu çeşme mermer kaplı çok büyük bir meydan çeşmesidir.

Deniz tarafındaki cephesinde düz dört sütun, ikişer ikişer büyük fakat çok sade olan ayna baş çerçevelemekte ve kitabeyi taşımaktadır. Kitabe taşından sonra işlemesiz bir kornişin üstünde kılıçlar, borular ve silahlarla süslenmiş beyzi bir madalyon içersinde Mahmud II’nin tuğrası görülmektedir. Teknenin önünde büyük bir baklava motifi resmedilmiştir.

Kitabe Akif Mehmed Paşa’ya aittir ve Yesarizade Mustafa İzzet Efendi tarafından talik hatla yazılmıştır.

“ Padişah-ı yem-şiyem Hâkaan-ı İskender alem”

“ Daver-i D3arâ-haşem Şâhinşeh-i sâhib-kırân”

“ Hazret-i Sultan Mahmud Han-ı Gazi kim odur”

“ Melee-i cûmle enâm-ü mefhar-i devr-ü zeman”

“ Cûyibar-ı kudreti câri cihâna sû-be-sû”

“ Âfitâb-ı re’feti şâmil be-fark-ı ins-ü cân”

“ Bahr-i cûdundan bulundu kevser-i ümmîd-ü kâm”

“ Yûmn-i ahdinden bilindi ma’ni emn-ü emân”

“ Sâyesinde ehl-i islâm-ü reâyâ cümleten”

“ Oldu dil-sîr-i niam sîrâb-ı lûtf-i râyegân”

“ Îşbe icrâ eyleyüp bu karyeye mâ-i mâin”

“ Ömr-ü şân-ü şevketi efzün olup günden güne”

“ Tâ ebed olsun serîr saltanatda kâamran”

“ Âkıfâ târihi inşâsın iderken cüst-ü-cû”

“ Nüsha-i efkanda bâ feyz-i Rabb-i müsteân”

“ Sû gibi bir mısra’-ı berceste akdı hâmeden”

“ Yapdı bu nev çeşme-i pâkîzeyi Mahmûd Hân”

(1253)