;

MAHMUD HAN (II) ÇEŞMESİ (H.1244- M.1828)

Mahmud Paşa Camii’nin avlu orta kapısı dışında, (Bezciler Sokak) bu yuvarlak kemerli yan yana iki çeşme tamamıyla mermer kaplı olmakla beraber çok sadedir ve hiçbir süslemesi yoktur.

Çeşmeler birbirinden kare kesitli geniş bir sütunla ayrılmıştır. İki yanda da bu sütunların eşleri bulunmaktadır. Tekneler bozuk, suları akmamaktadır. Her iki çeşmenin kemerleri üzerinde kitabenin birer kıtası ve orta sütunun yukarısında Mahmud II’nin tuğrası yer almaktadır.

Kitabenin son beyti şöyledir:

“Rasid heman leb-teşne-i târihi olub söyledim”

“Mahmud Han bu çeşme-i dil cûyi ihyâ eyledi”

     (1244)