;

MAHMUD HAN II ÇEŞMESİ ( H.1235- M.1819)

Çemberlitaş civarında Emin Sinan camii arka kapısı bitişiğinde (Emir Sinan Camii, Gedikpaşa Emir Sinan Camii sokağı) bulunan çeşme büyük bir hazne önüne kaplanmış düz mermer ayna taşını basit bir çerçeve içine aldıktan sona geniş pervazının üstüne talik yazılı kitabesi oturtulmuş ve kitabesinin ortasına madalyon içinde bir tuğra yerleştirilmiştir. Çeşmenin suyu akmaz, yalağı parçalanmıştır.

İki buçuk kıtalık kitabesinin tarih beyti şöyledir:

“Böyle işrâb it utâşa izzetâ târîhini”

“ Çeşme-i vâlâ binâ-yi Şah Mahmûd –üş- şiyem”         

        (1235)