;

MAHMUD EFENDİ ( Başcı Hacı) ÇEŞMESİ (H.1218- M.1803)

Haseki’de Özbek Süleyman Efendi Sokağı ile Haseki Caddesi’nin birleştiği,( Darüşşifa sok- Baki Bey sok- Özbek Süleyman Efendi Sokaklarına bakan meydan çeşmesi, Başa Mahmut Efendi Camiinin önünde) yerdeki bu çeşme, aynı yerde bulunan Başçı Mescidi 1953 yılında yıkılıp kaldırılınca ortada kalmıştır. Camii ile birlikte yıkılmak istenmişse de semt halkının itirazı üzerine yerinde bırakılmıştır.

Çeşme kesme taştan üç satırlık bir cephesi vardır. Çatısı yoktur. Teknesi ve sedleri kırılmış, bazı yerlerinden de taşları düşmüştür. Gerek “ İstanbul Çeşmeleri”’nde gerekse de “İstanbul Ansiklopedisi”nde çeşmenin klâsik tarzda kemerinin altında kitabesinin bulunduğundan bahsedilmekte ise de bu kitabe görülememiştir. Suyu akmamaktır.

Bu kitabe şöyle imiş:

“ Ve sahaküm Rabbihüm Şeraben tahüra”

“ Başçı Hacı Mahmud Efendi İbn-i Sinan çeşmesidir”

(1218)