;

LUTFULLAH EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1129- M.1716)

Sultan selim Camii alt tarafında Yavuz Sultan selim Çırakçı çeşme sokağında bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Son zamanlarda tamir görmüş olup, kırık olan tekne taşı yenilenmiştir. Suyu akmaktadır.

Kemerinin içinde ayna taşı üzerindeki tarih beyti şöyledir:

“ Görenler yâd idüb hayr ile nâmın didi tarihin”

“ Bu bâlâ çeşme tecdidine b3adi olan Lûtfullah”

    (1129)