;

LÂLELİ KÜLLİYESİ ÇEŞMESİ

Lâleli Külliyesi Sultan III. Mustafa tarafından 1174 – 1177 (1760 – 1764) yılları arasında yaptırılmıştır. Külliye; camii, imaret, çarşı, dükkanlar, çeşmeler (5 adet), sebil, türbe, medrese, han ve mumhaneden oluşmaktadır.

Külliyenin (Fethi Bey Caddesi No=11 de) avlu duvarının doğu yönünde dükkan dizisi arasında bulunan çeşme sivri kemerlidir. Ayna taşı mermerden dilimli kaş kemerli olup ortada kabarık rozet, iki yanda servi aracı motifi vardır. Suyu akmaktadır.