;

LALELİ ÇEŞME

Galata’da Şair Ziya Paşa Sokağındaki ( Laleli Çeşme Sokak No) bu iki cepheli çeşme, son zamanlarda yapılan çeşmelerden biridir. Mimari şekli tamamen değişiktir. Her iki cephede yarım daire biçiminde ince ve saçak teşkil edecek şekilde ileriye taşmış kemerlerin altında bir boşluk ve bu boşlukların altında motiflerle süslü ayna taşı vardır. Yukarıda iki cephenin birleştiği köşede yapraklardan oluşan bir rozet içinde bir güneş motifi görülmektedir. Bu rozetten çıkan dallar her iki cepheyi sarmaktadır. Tekneleri betonla doldurulmuş, suları kesilmişken, bir hayr sahibi tarafından çeşme akıtılmıştır.

Kitabesi olmadığından hangi tarihte kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir.