;

LÂLELİ CAMİİ ÇEŞMELERİ

Ordu Caddesinde Lâleli Camii’nin avlu kapısının iki yanındaki bu küçük çeşmeler birbirinin eşidir. İnce iki mermer sütun arasına yerleştirilmiş düz ve sade bir ayna taşı ve kurna biçiminde yükseğe konmuş birer yalağı vardır. Tepelerinde oymalı süsler bulunmaktadır. Bu başlıkların altında sağdakinde “Besmele” soldakinde ise arapça bir ibare okunmaktadır. Sağdakinin musluğu koparılmış, suyu kesilmiştir. Soldakinde küçük bir musluktan su akmakta ve üzerinde “Hayrattır içilir” yazısı bulunmaktadır.