;

LADİKLİ AHMET AĞA (servili) ÇEŞMESİ (H.1208- M.1793)

Kadıköy Rıhtım caddesi ile Haydarpaşa Çayırı sokağının (iskele sokak) köşesindeki bu çeşme, şeklini tamamıyla kaybeden çeşmelerden biridir. Aynataşı hırpalanmış, teknesi yok olmuştur. Yuvarlak kemerinin altında hitabe taşı durmakta ise de üzerine yapıştırılan ilânlar sebebiyle yazısı okunamayacak kadar bozulmuştur. Kitabe çözülebildiği kadarı ile şöyledir;

“Şah-ı âlem Hazret-i sultan Selim-üs Salisin”

“Tab-ı bâki hayre mail olduğiyçün daima”

“ Eyleyüb hulki isareyet bendegân-ı hassına”

“ Böyle ca-yi dil-hüşalar olmada birbir bina”

“ Sahib-ül hayri az-cümle bu zîba çeşmeyi”

“ Serv-i dil cûlerle itmiş cennet- âsâ can-feza”

“Çukadar Aga-yî Şahinşah-ı mükerrem..

“.... o zat.... Ahmed Ağa”

“Oldu malik bu mukam-ı dil- keşe kıldı nazar”

“.............”

“ Sofa yapdı serviler dikildi himem sarf olundu”

“ Kim teferrüc eyleyenler ide bir hayri dua”

“ Geldi bir mısra’iyle Pertev cevherin tarih-i sâl”

“ servli bu çeşmenin havzı bu darya gûyiyâ”

(1208)

Çeşmeyi yaptıran Selim III’ün Çukudara Ahmed Ağa’dır.