;

KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI SOKAĞI ÇEŞMESİ (H.1145- M.1732)

Aksaray’da küçük Langa civarında Kürkçübaşı Sokağı’nda olduğu “ İstanbul Çeşmelerinde kaydedilen bu çeşme aslında başka bir sokak olan Kürkçübaşı külhanı Sokağında (Müezzin Sokak başı) bulunmaktadır. Klasik tarzda kesme taştan yapılan bu çeşme harap durumdadır. Haznesinin sıvası dökülmüş, bir sıra taş, iki sıra tuğla ile örülmüştür, duvarı ortaya çıkmıştır. Teknesi toprak altında kalmıştır. İçinde yakılan ateş oymalı ayna taşını bozmuş ve karatmıştır.

Suyu akmamaktadır. Kitabesi yerinde durmakta ise de sağ tarafı tahrip edildiğinden 3’üncü, 5’inci ve 7’inci mısraların baş taraflarını okumak imkanı kalmamıştır. Okunabildiği kadarıyla kitabe şöyledir.

“ Bârek- Allah sa’-Yu himenet eyleyüp bir ehl-i hayr”

“ Eyledi bu ayn-ı pâki hasbetenillah”

“ ...çsün atşân bu nev çeşmeden”

“ Âb-ı sâf-ı dil-keşi zira virir cânâ safa”

“...............budurtemennâmız müdâm”

“ Sâhib-ül hayri duâ-yi hayr ile bergüzu ana”

“............................................eyledim”

“Akdı bu çeşmeden âb-ı hayat-ı can-fezâ”

      (1145)

İ.H.Tanışık okunamayan sondan bir evvelki mısrayı şöyle tesbit etmiştir.

“ Fenniyâ târihini atşana ihsaas eyledim”

Çeşmenin Rafia hanımın ruhu için 1239’da inşa edildiğini kaydetmek İ.H.Tanışık hataya düşmüş, bu çeşmeyi aynı sokakta bulunan Refia hanım çeşmesi ile karışmıştır.

Çeşmeyi kimin yaptırdığı bilinmiyor.