;

KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ (H.1343- M.1924)

Yedikule Caddesinde Kürkçübaşı Hacı Hüseyin Ağa camii duvarına bitişik olan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Teknesi ve sedleri toprak altında kalmış, baklara motifli bir bordürle çevrili ayna taşının musluğu koparılmış, suyu kesilmiştir.

Kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“ İş bu çeşme-i Dârâ’yi inşa eyledi Râ’nâ”

“ İç suyu bâni-i sahibesine eyle duâ”

(1343)

Çeşmeyi yaptıranın bir kadın olduğu anlaşılmakta ise de kim olduğu bilinmiyor. Kitabedeki “Ra’nâ” belki de onun adıdır.