;

KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ

Fatih, Balat Kürkçü Çeşmesi sokakta Kürkçü Mescidi önünde bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Çeşmeyi Kanuni Sultan Süleyman yaptırmış, fakat “ Kürkçü Çeşmesi” adı ile tanınmaktadır. Suyu akmamaktadır.