;

KÜÇÜKÇEKMECE- VEZİR MEHMED PAŞA ÇEŞMESİ (H.1052- M.1642)

Küçükçekmece’de kasaba ( İstanbul Cad. Cami sokak köşe) içindeki bu eski çeşme bakımlı bir durumda ise de orijinal biçimini kaybetmiş bulunmaktadır. Teknesine büyük bir lüleden su devamlı olarak akmaktadır. Kavisli kemerinin içinde şu kitabe vardır.

“ Ol kerem-küster- Hüdavend-I güzin”

“ Kim Mehemmed eylemiş nâmın Hüda”

“ Kendi Defterdar-I zî-şân-ü vezir”

“ Batınî esrardan kibriyâ”

“ Kalb-I pâki mehbit-I envar-I Hak”

“ Zât-I pür-cûdi enîs-I evliya”

“ Hak vücûdin hıfz ide âfatdan”

“ Pâk ola tab’I kederden daima”

“ …………………………………”

“ Kâtib-I çarth itse erkamın”

“ Cümleden bu çeşme Allah içün”

“ çekmece sahnında itdirdi binâ”

“ Didiler vasf eyeleyüb târihini”

“ Oldu ayn-I âb-I kevser can-fezâ”

(1052)

Bunun üzerinde küçük bir kitabe daha vardır:

“ Bu hayrat olmuş idi müşerref-I harab”

“ Sonra ta’mir eyledi merhum Hasan Beşe El-kasab”

       (1157)