;

KÜÇÜK ÇEŞME (H.1074- M.1663)

Edirnekapı’da Neslişah Camii yakınındaki ( Küçükçeşme sokak) bu çeşme esas şeklini kaybetmiştir. Bugünkü görünümü sıva ile örtülü bir duvarda sivri bir kemer ile bozulmuş bir ayna taşından ibarettir. Teknesi ve sedleri harap olmasına rağmen suyu akmaktadır.

Kemerinin altında kat kat badana ile okunması zorlaşan kitabesi şöyledir:

“ Vakf-ıSerçeşme sahib-ül hâyrat vel-hasenat

“ Emîn-i ganem merhum Ahmed Ağa (Sene 1074)”