;

KÖPRÜLÜ HEMŞİRESİ ÇEŞMESİ (H.1093- M.1682)

Kuruçeşme- Arnavutköyü Caddesi üzerinde (No:52) Tezkereci camii altındaki bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Teknesi sağlam suyu akmamaktadır. Kemerinin üzerindeki okunabilen kitabesi

“ Hazret-i hemşire-i sadr-ı cihan”

“ Eylemiş Hak devletiyle kâm-yâb”

“ Sâ’i-yi hayrat olub itmektedir”

“ Bezl-i maldûr-ı reh-i hayr-ü sevâb”

“ İşbu câ-yi huşki ihya eyledi”

“ Akıdub bir çeşme-i pâkize-âb”

“ ..............................................”

“ ..............................................”

“ Düşdü bir tarih-i ra’na Behçetî”

“ Çeşme-i dil-cû güzel ayn-ı sevâb”

(1093)

Çeşmeyi yaptıranın Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın kız kardeşi olduğu anlaşılmakta ise de adı ve hal tercümesi hakkında bilgi bulunamadı.