;

KOCATAŞ SUYU ÇEŞMESİ

Büyükdere’de Piyasa Caddesi üzerinde bulunan bu çeşmenin burmalı iki ince sütun arasına yerleştirilmiş yelpaze motifi ve geometric desenlerle süslü Hamidiye Çeşmeleri’ni hatırlatan oymalı bir ayna taşı vardır. Yukarısında oymalı bir bordürden sonra bitkisel motfilerle süslü bir başlık yer almakyadır. Teknesi kurna biçiminde olup dilimlidir. Suyu akmaktadır.

Ayna taşında “ Besmele” ile “ Ve cealne minel mai külle şey’in hay” ayeti yazıldır. Ayrıca sağda ve solda birer beyit olmak üzere latin harfleriyle yazılmış şu kitabe okunmaktadır.

“ Böyle bir âb-I hayatın koşar insane sesine”

“ Nice malûle şifa sundur bu mermer sine”

“ Suya…………………………….”

“ Nûş eden hayr dua eyliye Necmeddin’e”

“ Çeşmeyi yaptıran suyun sahibi Necmeddin Molla’dır.”