;

KISIKLI ÇEŞMESİ (H.1333-M. 1914)

Çamlıca’da Kısıklı Meydanında Kısıklı Abdullah Ağa Camii önünde bulunan bu çeşme klâsik tarzda mermerden yapılmıştır. Teknesi ve sedleri mermerdendir. Ayna taşını ve kemerini çerçeveleyen düz kornişlerden sonra üç rozetin süslediği bir boşluğun üzerinde stalâktifli bir korniş daha bulunmaktadır. Üstü basık bir piramidi andırır bir biçimde mermer bir çatı ile örtülmüştür.
Sivri kemerinin boşluklarında yarım küre biçiminde kabartna iki süs, üzerinde ise kitabe taşı yer almaktadır. Bu taşta kabartma iki bitki motifi arasında celi sülüs hatla yazılmış:

“ Ve cealna minel mai külle şey’in hay”
                                                               ayeti okunmaktadır.
Çeşmeyi ilk yaptıran Murad III’ün Bostancubaşısı Abdullah Ağa’dır.