;

KİRAZLI MESCİD SOKAĞINDAKİ ÇEŞME

Süleymaniye’de Şifahane Sok No:18’in karşısındaki bu çeşmenin sıva ile örtülü büyük bir hazne önüne yerleştirilmiş mermer bir çerçeve içinde düz ve büyük bir ayna taşı vardır. Üstü girintili çıkıntılı beton bir saçakla örtülüdür. Mermer teknesi sağlam görünmekte ise de içi toprakla doldurulmuş, musluğu koparılmış, suyu kesilmiştir.