;

KIBLELİZADE MEHMED BEY ÇEŞMESİ (H.1145- M.1732)

Kasımpaşada Kalyoncukulluğu Mahallesi Samancı Ferhad Caddesinde (No:49) Emin Camii’nin avlu duvarında bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Suyu akmamaktadır.

Sivri kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Sahib-ül hayrat vel-hasenat”

“ Kıblelizade Mehmet Beyefendi”

( Sene 1145 harrerehu Mehmed İzzet)