;

KAZLI ÇEŞME ( H.953- M.1546)

Yedikule çıkışında Kazlıçeşme denilen yerdeki (Demirhane cad.) bu çeşme ayna taşının üst tarafında kabartma kaz resmi bulunması sebebiyle bu ad ile anılmaktadır. Kitabesinin tarih mısraları şöyledir:

“ Gördü bir âşık didi tarihini”

“ Nûş iden yârane sahha âfiye”

(953)

Dört mısradan oluşan kitabenin ortasında yer alan ince bir hat ile yazılmış:

“ Mehmet Bey ki yapdı hayr-i âli”

“ Getürdü âleme bir mâ-i câri”

Mısralarından çeşmenin kim olduğu kesinlikle bilinmeyen Mehmed Bey adında birisi tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. “ İstanbul Çeşmeleri” nde kitabenin müderris ve kadı olan 979 da Üsküp’te vefat eden Pir Mehmed Çelebi’ye ait olacağı tahmin edilmektedir.

 

Not: İSKİ Vakıf Sular Müd. Programındadır.