;

KÂZIM BEY ÇEŞMESİ ( H.1276- M.1859)

Cerrahpaşa’da Canbaziye Mescidi Mezarlığı duvarında ( Kadırga sokak) bulunan bu çeşme bitki motifleri ile süslü iki sütun arasında oymalı büyük bir ayna taşından oluşmuştur. Teknesi beyzî bir kurna biçimindedir. Fıçıyı hatırlatan bir ayağa oturtulmuştur. Ayna taşının üzerine yerleştirilmiş bir alınlıkta:

“ Keçicizade Hânedanı Makberesidir” yazısı bulunmaktadır. Ayna taşının üzerine girift bir sülüsle yazılmış kitabe ise şöyledir:

“ Hû”

“ Vâlidi atşândan târihle eyler recâ”

“ Çeşmeden gel iç su rûh-i Kâzım’a eyle duâ”

(1276)