;

KAYIŞDAĞI SUYU ÇEŞMESİ (M. 1930)

Kadıköy’ünde Kırtasiyeci sokağı ile Osmanağa sokağının kesiştiği köşede bulunan bu çeşme 1930 yılında Kayışdağı suyunun getirilmesi ile çeşitli semtlerde yapılan çeşmelerden biridir.

Çeşme, üstünde basık bir pramit bulunan dört köşe mermer bir sütun şeklindedir. Musluğun üzerinde Kayışdağı Suyu yazısı ve üçgen biçiminde kabartmalarla süslü bir başlığın üzerinde (1930) tarihi okunmaktadır. Yükseğe yerleştirilen yalağı kırılmıştır. Suyu akmaktadır.

Kadıköy çevresinde çok sayıda Kayışdağı Suyu Çeşmesi vardır. Bunlardan bir kısmı Hamidiye Suyu Çeşmeleri tipinde demirden bir kısmı da değişik biçimlerde mermerlerden yapılmıştır.