;

KASSAM ÇEŞMESİ ( H.1342- M.1923)

Üsküdar’da Bulgurlu Mescid civarında ( Kassam çeme sk. Bulgurlu mescit sk. Köşe) bir köşebaşında bulunan bu çeşme, kesme taştan yapılmış bir meydan çeşmesi görünümündedir. Oymalı bir bordür üzerinde piramit biçiminde taştan bir çatısı vardır. Teknesi ve ayna taşının alt kısmı toprak altında kalmıştır. Girintili çıkıntılı süslü bir kemerin üzerinde mermer bir levhada şu kitabe yazılıdır:

“ Sahibet-ül hayrat Hadice Hanım tarafından tamir edilmiştir. (1342)”

Görüldüğü gibi bu bir tamir kitabesidir. Hangi tarihte kimin tarafından ilk çeşmenin yaptırıldığı ve ne sebeble “ Kassam Çeşmesi” denildiği bilinmemektedir.