;

Kaptanı Derya Sadrazam, Kemankeş, Kara Mustafa Paşa Çeşmesi (Reisülküttap İsmail Efendi Çeşmesi) (H.1145- M.1732)

Galata’da (Gümrük Sok No:22) Kemankeş Kara Mustafa Camii avlu kapısı dışında bulunan bu çeşmenin haznesi avlu içindedir. Yelpaze biçimindeki kemerinin altında çiçek motifleriyle süslü büyük bir ayna taşı vardır. Halen mevcut olmayan lülenin iki yanında birer selvi motifi yer almaktadır. Teknesi betonla doldurulmuştur.

Stalaktitli bir korniş çeşmeyi çerçevelemektedir. Kemer boşlukları ince oymalarla doldurulmuştur. Bu oymaların üzerinde:

( La ilâhe illâllah Muhammed resul-u’llah) yazısı çok güzel bir sülüs örneğidir. Bu kelime-i tevhidin üzerinde bir sıra halinde dört grubda taoplanmış meyve kompozisyonları göze çarpmaktadır.