;

KAPTAN-I DERYÂ, UZUN PİYALE PAŞA ÇEŞMESİ (17yy)

Kasımpaşa’da,Nalıncı Yokuşu ile Nalıncı Mektebi Yokuşunun (Nalıncı Bayırı Cad No:44) kesiştiği köşededir.

Dikdörtgen gövdeli, haznesi almaşık teknikle yapılmıştır. Çatısının üzeri otlarla kaplanmıştır. Ön yüzde klâsik üslupta, sivri kemerli birer nişten ibaret olan ikiz çeşme yer alır. Soldakinin sivri kemeri tahrip olduğundan, sonradan sıva ile örtüldüğü anlaşılmaktadır. Ayna taşı parçalanmış, kaplamaları dökülmüş, altındaki tuğlalar gözükmektedir. Sağdakinin sivri kemeri ve ayna taşı bozulmuştur. Her iki çeşmenin de tekneleri yol seviyesi altında kalmış ve harap durumda olup muslukları koparılmıştır.