;

KAPTAN-I DERYÂ SÜLEYMAN PAŞA ÇEŞMESİ (H.1163- M.1749)

Kasımpaşa Hasköy yolundadır.(Zindanarkası Meydanı- Seferikoz Camii karşısı) Çeşme 1993 yılında Beyoğlu Belediye Başkanlığı tarafından toprak altından çıkarılmış ve onarılarak eski bulunduğu yerin tam karşısına taşınarak şehir suyu bağlanmıştır.

Orjinali kesme taştan, klâsik üslupta yapılmış, küp gövdeli bir çeşmedir. Kitabesinde de belirtildiği gibi Süleyman Paşa çeşmenin banisi olmayıp tamir ve yeniden imar ettirilmiştir. Böylece klâsik üsluptaki görünümüne sonardan barok ilavelerle iki farklı üslup olmuştur.

Haznesinin üstü tonozludur ve saçağı vardır. Çeşmenin dört yüzü de, köşelerde birer gömme sütunce ile pahlanarak hareketlendirilmiş ve kütlesellik kırılmıştır. İki renkli taştan oluşturulmuş sivri kemerli çeşme nişi ve üzerindeki, kartuşlar halinde düzenlenmiş Şair Lebib’e ait sekiz beyitlik mermer kitabe panosunun yer aldığı ön cephede silmelerle dikdörtgen bir çerçeve içersine alınmıştır. Kitabenin içinde üç adet fener motifi bulunur.

Nişin her iki yanında oval birer madalyon mevcuttur. Ayna taşı kemerli bir kompozisyon ile süslenmiştir. Teknesi sağlam durumdadır.

Çeşmenin her iki yan cephesinde, musluklu küçük birer çeşmecik ( süs çeşmesi-suluk) bulunmaktadır. İki sütun üzerinde akantus yaprakları ve birer kemer yer alır. Kemerin üzerinde küçük bir istiridye motifi ve iki yanında birer fener motifi bulunur. Çeşmenin üzerinde dikdörtgen bir pano üçersinde, “Tevekkeltü ala’llah” diğer yüzdeki çeşmeciğin üzerinde ise mermer üzerine hakk edilmiş Maşallah yazısı yer alır.

Çeşmenin üzerinde bulunan 1163(1749) tarihli tamir kitabesinden başka bugün mevcut olmayan 1173( 1757) tarihli Şair Nâimi’ye ait bir diğer kitabenin 1980 yılında bulunduğu tsbit edilmiştir.