;

KAPTAN-I DERYÂ, SADRAZAM, SOKULLU MEHMET PAŞA ÇEŞMESİ (16 YY.)

Azapkapı’da ( Tersane Cad) kendi adıyla camiinin minare kaidesine bitişiktir. Çeşmenin kitabesi günümüze gelmemiştir.

Kesme taştan klâsik uslubda inşa edilmiş, dikdörtgen gövdeli bir çeşmedir. Haznesinin üzeri düz çatılıdır. Saçak kısmını silmeli bir korniş belirler.

Çeşme nişi yuvarlak kemerlidir. Kilit taşı bir konsol gibi dışa taşkın bir şekilde belirtilmiştir. Musluk taşı sökülmüştür. Teknesi betonla doldurulmuştur.