;

KAPTAN-I DERYA SADRAZAM SOKULLU MEHMED PAŞA ÇEŞMESİ (H.976-M.1368)

eshane Caddesinde (Camii Keir Cad.) bulunanbu çeşme, günümüzde, aynı caddedeki Sokullu Mehmed Paşa tübesinin altında kalmıştır. Görülebilen kısmı Bursa kemerli bir çşeme nişinden ibarettir. Ayna taşında dikdörgen bir çerçeve içinde sivir bir kemer ve üzerinde içi boş bir kartuş yer alır.

Çeşmenin şair Nihâdî tarafından yazılmış olan H. 976 tarihli mermer kitabesi, türbe penceresinin sol tarafında bulunmaktadır. Suyu akmamaktadır.

Çeşmenin kitabesi:

“Bu şarâba tahûrru kıldı sebil”

“ Ol semiyy-i Nebiyy-i ferrûh- fâl”

“ Eylesûn nûş iden bu kevserden”

“ Rûh-ı evlâdına du’a irsal”

“ Didi târîhini Nihâdî içüb”

“ Selsebil-i behişt-i âb-ü zülâl”

   (976)