;

KAPTAN-I DERYÂ, SADRAZAM KOCA YUSUF PAŞA ÇEŞMESİ (H.1191- M.1777)

Tophane, Firucağa Türkgücü Caddesin (No:40 önü) dedir. “İstanbul Çeşmeleri”’nde Kethûda Yusuf Ağa Çeşmesi olarak adı geçmekte ve bânisinin Kaptan Gazi Hasan Paşa’nın kethüdası Yusuf Ağa olduğundan bahsolunmaktadır. Ayrıca aynı eserde çeşme üzerindeki bir buçuk kıtalık kitabeden de söz edilmekte, kitabenin şair Hasan tarafından yazılmış tarih mısrası verilmektedir.

“ Taksim ve Hamidiye Suları”nda ise bu yapı “Koca Yusuf Paşa” çeşmesi adı ile geçer.

Eski resimlerden anlaşılabildiği kadarıyla büyük haznesinin yüzüne monte edilmiş olan çeşme, mermerden yapılmıştır. Dışa taşkın bir teknesi ve seki taşları vardır.

Kitabesi şöyledir:

“ Kilki Hassân’dan dan bu tarih oldu câri bit-tamam”

“ Kevser-âsâ geldi âb-ı aktı cûy-ı selsebil”

       (1191)