;

KAPTAN-I DERYÂ SADRAZAM HÜSREV MEHMED PAŞA ÇEŞMESİ (H.1275- M.1838) (HÜSREV PAŞAKÜTÜPHANESİ ÇEŞMESİ)

Çeşme, Eyüp- Bostan İskelesi, Hüsrev Paşa Kütüphanesi’nin bahçesinde iken Vakıflar Baş

Müdürlüğü tarafından Eyüp, Boyacı Sokağı 10 numarada bulunan Vakıflar İmaret Şube Müdürlüğü’nün bahçesine (hazireye) naklaedilmiştir, mezar taşlarının arasına yerleştirilmiştir.

Sütunvari formda yekpare mermerden yapılmış olan çeşmenin, zamanında mevcut olan üçgen başlığı bugün mevcut değildir. Taşınma esnasında çeşmenin bazı kısımları kırılmıştır. Sütunun üst kısmında, iç kısımları yaprak motifleriyle çevrelenmiş bir başlık bulunmaktadır. Başlığın altında, her cephede, ortada içerisinde rozet motifi bulunan birer baklava dilimi, altında ise başlığı boydan boya dolaşan örgü motifi yer alır.

Sütunu ön yüzünde, dikdörtgen bir pano içersinde akantus yaprağı motifi ve bunun üzerinde şair Asaf’ın H.1275 tarihli iki beyitlik kitabesi yer alır.

Çeşmenin dilimili kurnası, yivli, dışa tasşkın bir yarım sütunun üzerine oturtulmuştur.

Çeşme Hüsrev Mehmed Paşanın ölümüden sonra adına hayrat olarak yaptırılmıştır. Suyu akmaktadır.

Çeşmenin kitabesi:

 

“Hüsrev-i zi-cüd-u Paşa-yı mürüvvet menba’ın”

“ Rûhuşad olsun demâdem rahmet-i Rahmândan”

“ Söyledim Âsaf bu dilcü çeşmeye târih-i tâm”

“ Âb-ı hayvânı alatdı sâbil-i bostandan”

(1275)