;

KAPTAN-I DERYA SADRAZAM HÜSREV MEHMED PAŞA ÇEŞMESİ (19.yy)

Eyüp, Hamam Sokağı’nda, 6-8 kapı numaralı evlerin duvarına gömülü durumdadır. Basık kemerli derin bir nişten oluşan çeşme, orjinalliğini kaybetmiştir. Teknesi yol seviyesi altında kalmış ve musluğu koparılmıştır.