;

KAPTAN-I DERYA SADRAZAM HALİL PAŞA ÇEŞMESİ (H.1024- M.1615)

Çeşme Kaptan-I Deryâ Sadrazam Halil Paşa’nın Üsküdar Açık Türbe sokağı ile Aziz Mahmud Efendi Sokağı’nın keşiştiği köşede bulunan türbesinin Açık Türbe sokağına bakan cephesinde kesme taştan, klâsik üslûpta yapılmış, duvar yüzeyine gömülmüş bir cephe çeşmesidir. Sivri kemerli çeşme nişinin bulunduğu cephe, silmelerle dikdörtgen bir çerçeve içerisine alınarak hafifçe dışa taşkın bir biçimde inşa edilmiştir. Mermer rozet mevcuttur. Teknesi ve seki taşları kırılmış, musluğu kopartılmıştır.

Çeşmenin kitâbesi günümüzde mevcut değildir. “ İstanbul Çeşmeleri” adlı kitapta Kaptan Halil Paşa Çeşmesi kitâbesinin Türk ve islam eserleri Müzesinde bulunduğu belirtilmekte ve tarih mısrası verilmektedir. Çeşmenin kitabesi:

“ Oldu bu aynın adı ayn-ı Halîl”

(1024)