;

KAPTAN-I DERYÂ, FİLİBELİ HAFIZ AHMET PAŞA ÇEŞMESİ (HADIM HAFIZ AHMET PAŞA ÇEŞMESİ)

Fatih Hafız Paşa caddesinde külliyenin medrese odalarının dış duvarına gömülü olarak yapılmıştır.

Engin Özdeniz’in “İstanbul’daki Kaptan-ı Derya Çeşmeleri ve Sebilleri” kitabında şöyle demektedir:

“Çeşme bugün harap ve bakımsız durumdadır. Dilimli kaş kemerli çeşme nişi silmelerle çerçevelenmiş olup, üst kısmında bir rûmi tepelik dizisinin oluşturduğu korniş yer almaktadır. Kitabe bölümü kopmuş olup, kitabesi üzerinde bulunmamaktadır.mermer ayna taşında musluğun bulunduğu kısım silmelerle çerçevelenmiş ve dilimli bir kaş kemerle belirtilmiştir. Teknesi tamamen gömülmüş yer altında kalmıştır, musluğu koparılmıştır.”