;

KAPICI ÇEŞMESİ (H.1015- M.1606)

Eyüp’te Fahri Konutürk Caddesi üzerinde (Çoçuk yuvası önü) kemse taştan klâsik üslubda yapılmış olan bu çeşmenin oymalı ayna taşının yarısına kadar toprağa gömülmüş iken Eyüp Belediyesi’nce restore edilmiştir. Kemerinin üzerindeki kitabesi:

“ Olan Han Ahmed’e Kapuağası izz’ü devletle”

“ Yapub Hak yoluna bu çeşmeyi bunda............”

“ ................pâkından içe....................................”

“ Bu hayrine ol ismi Msutafa kim........... vâlidi”

“ Görünce Bülbülî akduğunu bu âb-ı pâkin ben”

“ Didim târihini Allah içün kevser sebil oldu”

(1015)