;

KAPIAĞASI ÇEŞMESİ

Sultanahmet’te Akbıyık Değirmen Sokak No:52 (Fenerli kapı sokak kesişimi) karşısındaki bu çeşme çok haraptır. Klâsik tarzda kesme taştan yapılmış olup kabartmalı ayna taşı iki taş yuvası arasında yerinde durmaktadır. Ahşap çatısı yıkılmış ve teknesi dağılmıştır. Yanına kaba bir duvar ve kapı yeri açıldığına bakılırsa çeşmenin haznesi mesken vazifesi görmekte, cephesi ise bakımsızdır. Suyu akmamaktadır. Çeşmede kitabe yoktur.