;

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ÇEŞMESİ

Eyüp Camii civarında ve Silahdar Ağa Caddesi üzerinde ve Bostan İskelesi Sokağı karşısında olup yan yana iki çeşmedir. Kitabesi yoktur. Elvan kemerleri vardır. Üstü mezarlıktır. Burasının vaktiyle namazgâh olduğu sanılmaktadır. Sol tarafında üst kısma çıkan taş bir merdiven bulunmaktadır.

Söz konusu çeşme 1997 yılında Eyüp Belediye Başkanlığınca restore edilmiş olup suyu akmaktadır.