;

KAĞITHANE KÖYÜ ÇEŞMESİ

Kağıthane köy meydanında ( Sadabat caddesi Daya hatun camii karşısında) bulunan bu çeşmenin dört günü mermerle kaplıdır. Her yüzde oymalı birer ayna taşı ile birer yalağı vardır. Kitabesi yoktur. Suyu akmaz.