;

KADIN EFENDİ ÇEŞMESİ (H. 1327- M.1909)

Ortaköy ile Kuruçeşme arasında ( Muallim Naci Cad- Üçler Center Karşısı) sahil yolu üzerinde bulunan bu çeşme değişik bir mimariye sahiptir. Yuvarlak kemerli ana çeşmenin yanında kurna şeklinde teknesi olan küçük bir çeşme daha vardır. Suyu akmayan bu çeşme yol seviyesinden çok yukarıda kalmıştır.

Yarım daire şeklinde kitabesinde Mehmed V’nin tuğrası altında şu satırlar okunmaktadır:

“ Pâdişah-ı meşrûtiyyet-perver”

“ Sultan Mehmed Hân-ı hâmis”

“ Hazretlerinin mahdûm-ı şehriyârîleri”

“ Necmeddin Efendi Hazretlerinin vâlide-i”

“ Muhteremeleri Dürriaden Kadın Efendi”

“ Merhumenin hayratıdır”

     (1327)