;

KADİ MUSTAFA AĞA ÇEŞMESİ (H.979- M.1570)

Kocamustafapaşa’da Hacı Hamza Mektebi sokağında bulunan bu çeşme, bugün bir taş yığınından farksız denecek kadar haraptır. Kesme taştan yapılan çeşmenin girintili çıkıntılı kemerinden kalma izler görülmektedir. Ayna taşı ve teknesi yok olmuştur. Kitabesi şöyledir:

 

 

“ Hazret-i Ağa-yi Kaaid Mustafa İbn-i Şuca”

“ Bu mahalde eyledi kevser sebîl”

        (978)