;

İTTİFAK ÇEŞMESİ (H.1332-M.1913) (POLİGON ÇEŞMESİ)

Kağıthane´de Sadabad Köprüsü altında İ.E.T.T. garajının 100 m. ilerisinde bulunan çeşme hakkında İstanbul Çeşmelerinde şu bilgi verilmektedir.

"Zarif bir tak şeklinde, üstü saçak ve kubbecikle örtülü olarak yapılmış suyu akmaktadır. Cephesini mozaik bir kemer süslemektedir. Ayna taşı düz bir mermerden ibaret ve teknesi yerden yarım metre yüksektedir."

İki kitabesinden birinde arapça bir âyet, diğerinde ise şunlar yazılı imiş:

"Kaymakam Şekib Hakkı Bey´in Poligon Müdüriyeti zamanında Yüzbaşı Rıza ve Mülazımıevvel Mehmed Halil Efendi´lerle Muhafız Bölük Kumandanı Lûtfi Bey´in himmet ve gayretleri ile Hazineye bâr olmaksızın inşa edilmişdir."