;

İSMAİL EFENDİ (Hacı) ÇEŞMESİ (H.1252- M.1836)

Eyüp’te Haydar Baba Caddesi üzerinde (No:43 yanı) Baba Haydar Camii karşısındaki bu çeşme harap olmuş ve esas şeklini kaybetmiştir. Bugün tuğlaları görünen yuvarlak kemerini tutan mermer sütunlardan biri ve teknesi yok olmuştur. Düz bir levhadan ibaret olan yana taşı yerinde durmakta ise de lülesi koparılmış, suyu kesilmiştir.

Beyzî bir madalyon içerisine yazılan kitabesi şöyledir:

“ Sâhib-ül hayrat Haydar

Dede İmamı El-hac İsmail

Efendi rûhu ola şâd”

(1252)