;

İSMAİL AĞA (Topçubaşı) ÇEŞMESİ (H.1144-M.1731)

Tophane´de Kadiriler Yokuşu´nda Kadirihane Dergâhı´nın avlu kapısının iç tarafında duvarda kitabesi görülen çeşmenin evvelce nerede olduğu hakkında bilgi yoktur.

Kitabe şöyledir:

 

"Emri ceryân eyledi Hân Mahmûd´un"

"Bu Kâ´bet-ül uşşakda oldu su sebil"

"Topçubaşı yapdı didi Vehbî târih"

"Ayn-i çeh-i zemzem eser-i İsmail"

                                                           (1144)