;

İSMAİL AĞA (Hacı) ÇEŞMESİ(H.1235- M.1819)

Fatih Camii ile Gelenbevi ortaokulu arasındaki yol ( Yesarizade sokak No:2 bitişiği) üzerindedir. Yaptıran Surre emini İsmail Ağa, Yeniçeri ocağı kapıcıbaşılarındandır. Çeşme kesme taştan yekpare bir ayna üzerinde şu kitabeyi taşımaktadır:

“ Sâhib-ül hayrat vel-hasenat”

“ Serbevvâbîn-i Dergâh-ı Âli Êmîn-î Surre-i”

“ Hümâyun El-hac İsmail Ağa”

(1235)