;

İSLAM BEY ÇEŞMESİ ( H.112-M. 1700)

İslâm Bey Caddesi ile İslâm Çeşmesi Sokağı’nın birleştiği yerde ve sokağın sağ köşesindedir. Arkasında İslâm Bey Camii ve Hazîresi, karşısında ise İslâm Bey İlkokulu vardır.

Yığma taştan yapılmıştır. Büyük hazneli bir çeşmedir. Üstü kiremit örtülü ve saçaklıdır. Çok harap bir durumda iken Eyüp Belediyesince restorasyonu yapılmıştır. Kemerinin üzerinde dört beyitlik kitâbe vardır. Son tarih beyti şudur:

“Câ û ferdin liemr-i târihin”

“Eşrib’ül mâli hasbeten-Lillah”

(1192)