;

İSHAK AĞA ÇEŞMESİ (H.1166-M.1752)

Orta Çeşme Mahallesi Yalıköy Çayırı Caddesi´nde Han Numan İlköğretim Okulu karşısında çınar ağaçları altındaki bu çeşme, kesiti kare, tepesi dört ccepheli bir piramit olan mermer bir sütundan ibarettir.

Kitabesi:

"Sahib-ül hayrat vel-hasenat"

"Es – Seyyid İshak Ağa el – ma´rûf"

"bi – amîn-i Gümrük-i Asitâne"

                                                           (1166)

Ayrıca çeşme üzerindeki tabelada:

"Bu çeşmeden Tarihi Vakıf Beykoz Orta Çeşme Menba Suyu akmaktadır" İSKİ yazmaktadır.