;

İSHAK AĞA ÇEŞMESİ ( H.1163- M.1749)

Kireçburnu ana caddede (Kireçburnu Cad No:19) bir set üzerinde (Çeşme altı çay bahçesi içinde) bulunan bu çeşme tek parçadan yapılmış bir ayna taşı ile suyu devamlı akan mermer bir oluktan ibarettir.

Ayna taşının üzerinde sülüs hatla yazılmış kitabe şöyledir:

 

“ Sâhib-ül hayrât vel- hasenât Es- Seyyid”

“İshak AğaEmîn-i Gümrük-i Asitâne”

(Sene 1163)