;

İSHAK AĞA ÇEŞMESİ (H.1154- M.1741)

Beykoz’da Ahmed Mithat Caddesinin devamı olan Yalıköy Çayırı sokağının kavşağında    Serbostanı Mustafa Ağa Camii’nin önündeki bu çeşmenin kiremitle örtülü geniş saçağı bugün yoktur. Caminin duvarına yapışık durumdadır.

Bu çeşmenin diğerlerine nazaran hususiyeti cephe kemerinin altında ayna taşı kullanılmayarak yerine silindir biçiminde bir mermer sütunun konulması ve lülenin bu sütunun konulması ve lülenin bu sütuna takılmış olmasıdır. Sütunun üst başına kavuğu andırı bir lülenin bu sütuna takılmış olmasıdır. Sütunun üst başına kavuğu andırır bir şekil vermiştir. Kitabe de bu sütunu üzerindedir. Yalağı bozulmamıştır. Suyu akmaktadır. Kitabesi şöyledir:

“ Sahib-ül hayrat vel-hasenat Es-seyyid İshak Ağa”

“Voyvoda Galata (1154)”

Çeşme İshak Ağa’nın Galata Voyvodası bulunduğu sırada yapılmıştır. Kendisinin daha başka çeşmeleri de vardır.