;

İSHAK AĞA ÇEŞMESİ

Beykoz Çayırı’nın (Yalıköy Çayırı Cad.) ortasında kır kahvesinin önündeki bu çeşme, kare bir kaide üzerinde dört cepheli mermer bir ömre sütundur. Cephelerin eni tahmini olarak

1-1,20m yüksekliği ise 4m kadardır. Tepesi yine mermerden bir çatı ile örtülüdür. Çeşmenin doğu ve batı yüzeylerinde birer musluk ve birer yalak vardır. Yalakların etrafında zemin mermer döşelidir Kitabesi şöyledir:

 

“ Sâhib-ül hayrât vel-hasenât”

“ Es-seyyid İshak Aga”

“Emîn-i Gümrük-i Âsitâne”

(sene 1163)