;

İMAMZADE ÇEŞMESİ ( H.1187- M.1773)

Eyüp’te Baba Haydar yakınındaki (Halit Paşa Caddesi No:70 önü) bu çeşme çok harap durumdadır. Haznesinin sıvaları dökülmüş, bir sıra taş, iki sıra tuğla ile örülmüş yapısı ortaya çıkmıştır. Çeşme bu büyük haznenin önünde oymalı bir ayna taşı ile üzerindeki kitabeden ibaret kalmıştır. Teknesi ve suyuyoktur. Kat kat sürülmüş kireç tabakalarının altında güçlükle okunabilen kitabe şöyledir:

 

“ Ve sekahüm Rabbühüm şeraben tahura”

“ Sâhib-ül hayrat vel-hasenat merhum imam”

“ Zade Mehmed Efendi rûhiyçün fi sebilillah”